<--! -->

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CARYSIL – MUA CHẬU TẶNG VÒI

Áp dụng từ 01/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023

Mua chậu Carysil:

  1. Mua chậu trị giá từ 8.950.000đ => Tặng vòi Argo trị giá 2.950.000đ
  2. Mua chậu trị giá dưới 8.950.000đ => Tặng rổ inox hoặc thớt trị giá 890.000đ

*Lưu ý: Quà tặng không quy đổi thành tiền mặt.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CARYSIL – MUA CHẬU TẶNG VÒI 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CARYSIL – MUA CHẬU TẶNG VÒI 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CARYSIL – MUA CHẬU TẶNG VÒI 4 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CARYSIL – MUA CHẬU TẶNG VÒI 5