<--! -->

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CARYSIL – MUA CHẬU TẶNG VÒI – ÁP DỤNG TỪ 01/07/2023 ĐẾN HẾT 15/08/2023

Chương Trình Khuyến Mãi Carysil – Mua Chậu Tặng Vòi – Áp Dụng Từ 01/07/2023 Đến Hết 15/08/2023:

Mua chậu Carysil: Mua chậu trị giá từ 8.950.000đ => Tặng vòi Argo trị giá 2.950.000đ.

Mua chậu trị giá dưới 8.950.000đ => Tặng rổ inox hoặc thớt trị giá 890.000đ.

Lưu ý: Quà tặng không quy đổi thành tiền mặt Trân trọng!

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CARYSIL - MUA CHẬU TẶNG VÒI - ÁP DỤNG TỪ 01/07/2023 ĐẾN HẾT 15/08/2023 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CARYSIL - MUA CHẬU TẶNG VÒI - ÁP DỤNG TỪ 01/07/2023 ĐẾN HẾT 15/08/2023 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CARYSIL - MUA CHẬU TẶNG VÒI - ÁP DỤNG TỪ 01/07/2023 ĐẾN HẾT 15/08/2023 4 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CARYSIL - MUA CHẬU TẶNG VÒI - ÁP DỤNG TỪ 01/07/2023 ĐẾN HẾT 15/08/2023 5 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CARYSIL - MUA CHẬU TẶNG VÒI - ÁP DỤNG TỪ 01/07/2023 ĐẾN HẾT 15/08/2023 6